Jak przebiega montaż klimatyzacji

Jak przebiega montaż klimatyzacji? Poniżej przedstawiamy kolejne etapy

Wybór miejsca montażu

Wybór miejsca zamontowania jednostek klimatyzatora jest bardzo istotnym elementem przed montażem. Istotnym jest aby zimne lub ciepłe powietrze nie dmuchało bezpośrednio na osoby przebywające w pomieszczeniu. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to aby jednostka wewnętrzna miała wystarczająco dużo miejsca na „pobieranie” powietrza i jego wydmuchiwanie. Od tego zależy jak wydajne będzie pracować klimatyzator. W wytycznych montażowych producentów klimatyzacji zazwyczaj odległości jednostki wewnętrznej od sufitu wynosi ok. 20cm.

Przy wyborze miejsca montażu bardzo istotną sprawą jest estetyka. Najlepiej jeśli jest możliwość takiego zainstalowania urządzenia aby nie były widoczne instalacje (freonowa, elektryczna i skroplin), które muszą być podłączone do klimatyzacji. Dlatego często jeśli klimatyzator wisi w widocznym miejscu wybieramy zewnętrzną ścianę domu czy mieszkania aby instalacje mogły zostać ukryte z drugiej strony ściany lub na zewnątrz. Jeśli takiej możliwości nie ma, instalacje ukrywamy w maskujących korytkach chłodniczych w których schowane są wszystkie instalacje. Jeśli montaż klimatyzacji odbywa się w nowym lub remontowanym mieszkaniu istnieje możliwość schowania instalacji w ścianę.

Podczas chłodzenia w jednostce wewnętrznej wytwarzają się skropliny, które muszą być odprowadzone na zewnątrz lub do kanalizacji. Warto wybrać takie miejsce montażu, które umożliwi grawitacyjny odpływ skroplin na zewnątrz pomieszczenia. Jeśli takiej możliwości nie ma skropliny odprowadza się przy pomocy małej pompki skroplin zamontowanej zazwyczaj za klimatyzatorem. Takie rozwiązanie jednak jest mniej ekonomiczne i bardziej zawodne.

Montaż jednostki wewnętrznej

Podczas montażu jednostki wewnętrznej zawsze zabezpieczamy miejsce montażu tak aby w trakcie montażu nie pobrudzić ściany pod klimatyzatorem. Jeśli konieczne jest zrobienie przewiertu w ścianie w celu przeprowadzenia instalacji zawsze wykonujemy go przy pomocy wiertnicy z podłączonym odsysaniem pyłu. Nie ma więc w trakcie wiercenia kurzu.

Montaż jednostki zewnętrznej

Jednostka zewnętrzna zazwyczaj wieszamy na elewacji budynku na specjalnym wsporniku. Posadowiona jest na specjalnych podkładkach aby drgania nie przenosiły się na mur budynku. Często jednostka zewnętrzna klimatyzatora postawiona jest na ziemi na specjalnym wsporniku lub np. na posadzce balkonu.

Uruchomienie klimatyzacji

Uruchomienie klimatyzacji jest bardzo istotnym elementem montażu. Od prawidłowości jej wykonania zależy poprawność pracy i trwałość całego układu. Po połączeniu jednostek instalacją miedzianą nasi technicy zawsze wykonują próbę ciśnieniową azotem. Po upewnieniu się że instalacja jest szczelna wykonujemy osuszanie próżniowe instalacji dzięki któremu usuwana jest wilgoć z układu.

Tak wykonany układ uruchamiamy i testujemy. Sprawdzamy ciśnienia gazu oraz temperatury w różnych trybach pracy. Poprawność działania różnych funkcji klimatyzatora oraz zapoznajemy użytkowników z obsługą pilota lub/i aplikacji.